יעוץ משפטי ופיננסי ראשוני חינם
האקדמית תל אביב יפו > יעוץ משפטי ופיננסי ראשוני חינם


ייעוץ משפטי- אגודת הסטודנטים מספקת ייעוץ משפטי ראשוני בחינם לכל סטודנט חבר אגודה.
הסיוע מתבצע במגוון של נושאים משפטיים. הסיוע מותנה בתיאום מראש אותו יש לבצע במשרדי האגודה.

ניתן לפנות ליועץ המשפטי של האגודה עו"ד רחל אידלביץ׳   idelevichlaw@gmail.com 

ייעוץ פיננסי-סיוע פיננסי מוצע בחינם לכל סטודנט חבר אגודה.
סיוע בנושאי תיאום מס, ייעוץ בפתיחת עסק ועוד שורה של נושאים פיננסיים.
את השירות ניתן לקבל בתיאום מראש במשרדי האגודה.

ניתן לפנות לרואה חשבון של אגודת הסטודנטים רו"ח חן לבון chen@lavon.co.il