ליווי בהליך משמעתי
האקדמית תל אביב יפו > ליווי בהליך משמעתי


כל סטודנט חבר אגודה שנמצא בהליכים משמעתיים מול המכללה מוזמן לפנות לאגודת הסטודנטים על מנת לקבל סיוע וליווי.

ניתן ליצור קשר עם מורן נבון, ראש מחלקת אקדמיה academyaguda1@gmail.com 

או במשרדי האגודה בשעות הפעילות בטלפון 03-6817011

 כל האמור לא בא להחליף את תקנון המשמעת של המכללה, ויש להסתמך עליו בלבד.