נשים בהריון ולאחר לידה
האקדמית תל אביב יפו > נשים בהריון ולאחר לידה

מי זכאית?

תחת הגדרה זו נכללים מספר קטגוריות: סטודנטית שנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר, סטודנט או סטודנטית שנמצאו בחופשת לידה, חופשת אימוץ או משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.

היעדרות משיעורים: סטודנטית זכאית רשאית להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. עלתה ההיעדרות של סטודנטית זכאית על 30% מכלל השיעורים בקורס כאמור, תינתן לה האפשרות לבטל את הרישום לקורס ולחזור עליו.

מה לגבי מטלות ובחינות?

מטלות: סטודנטית זכאית אשר לא בצעה מטלות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה, לפי אישור רפואי, בשמירת היריון או טיפולי פוריות, רשאית לבצע את המטלות או מטלות חלופיות, בהתאם להחלטת המרצה ובתאום עמו, באיחור של שבעה שבועות מתום שמירת ההיריון או טיפול הפוריות

בחינות: סטודנטית זכאית תהא רשאית להיבחן, במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במכללה (מועד ב', מועד נוסף/מיוחד'). סטודנטית זכאית שנעדרה מבחינה של קורס המהווה "דרישת קדם" לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, תהיה זכאית ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת

סטודנטית בהיריון שמצבה אינו מאפשר נוכחות בבחינה, תיבחן במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים במכללה (הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי). לסטודנטיות בהיריון יינתן אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה. לסטודנטית בהיריון תינתן תוספת זמן בבחינה של 30 דקות.

ביטול קורס או דחייתו: סטודנטית זכאית תהא רשאית לבטל קורס/ים גם לאחר המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם נבחנה, ותוכל להירשם מחדש ללא תשלום נוסף.

הקפאת לימודים: סטודנטית זכאית רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור את זכותה להירשם מחדש ללימודים ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים

חופשות?

חופשת לידה וחופשה בגין אימוץ: היעדרות משיעורים - סטודנטית זכאית רשאית להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. עלתה ההיעדרות של סטודנטית זכאית על 30% מכלל השיעורים בקורס כאמור, תינתן לה האפשרות לבטל את הרישום לקורס ולחזור עליו.

מה עם בן/בת הזוג?

בן או בת הזוג של הסטודנטית זכאי/ת ל: חופשה בת שבועיים מהלימודים ובנוסף זכאי/ת גם למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך חודש מיום הלידה.

זכויות והטבות מהמכללה:

חנייה: סטודנטית זכאית תקבל תו חניה מיוחד לחניית "נשים בהריון" הממוקמת בחניון האחורי של המכללה, החל מהחודש השביעי להריונה ועד הלידה.

כרטיסי צילום: סטודנטית זכאית תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עד לתקרה של 40 צילומים ליום היעדרות

חדר הנקה נוח ואינטימי אשר ניתן לנעול מבפנים. נמצא בבניין פומנטו קומה שנייה.

קישור לתקנון נוהל זכויות סטודנטיות בהריון ובשמירת הריון, וסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת:

למעבר לחצי/לחץ כאן